OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Obavijest o javnom pozivu za obavljanje komunalnih djelatnosti i ostalih usluga

Poštovani,


        
Općina Motovun-Montona je objavila javni poziv za ugovorno obavljanje komunalnih djelatnosti i ostalih usluga za razdoblje od sljedeće 4 godine:

 1.usluge održavanja čistoće poslovnih i drugih prostora u vlasništvu Općine Motovun-Montona,

2.poslova strojne košnje i obrezivanja vegetacije uz nerazvrstane ceste i na javnim zelenim površinama,

3.komunalne djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,

4.komunalne djelatnosti veterinarsko-higijeničarskih poslova,

5.usluge održavanja javne rasvjete i izvršavanja elektromontažnih radova.

Zainteresirane tvrtke, obrtnici i druge osobe mogu se na javni poziv prijaviti najkasnije do 31. prosinca 2019. godine.

Dokumentacija se može preuzeti u prostorijama Općine Motovun-Montona, Anticov trg 1, radnim danom od 9,00 -13,00 sati od dana objave javnog natječaja do roka za dostavu prijava ili na internetskoj stranici www.motovun.hr.

Motovun-Montona, 11. prosinca 2019.

 

PROČELNIK

                                                                                              Nenad Šćulac

Javni poziv za obavljanje usluge održavanja čistoće poslovnih i drugih prostora u vlasništvu Općine Motovun-Montona + dokumentacija

 Javni poziv za obavljanje komunalne djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Motovun-Montona + dokumentacija

Javni poziv za obavljanje usluge održavanja javne rasvjete i izvršavanja elektromontažnih radova na području Općine Motovun-Montona + dokumentacija

Javni poziv za obavljanje komunalne djelatnosti veterinarsko-higijeničarskih poslova na području Općine Motovun-Montona + dokumentacija

Javni poziv za obavljanje poslova strojne košnje i obrezivanja vegetacije uz nerazvrstane ceste i na javnim zelenim površinama na području Općine Motovun-Montona + dokumentacija

 

 

 

 

Skip to content