OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Obavijest o javnom savjetovanju

Poštovani građani Općine Motovun-Montona,

obavještavamo vas da su 26. studenog 2018. godine na javno savjetovanje upućeni nacrti:

1.Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Motovun-Montona,

2.Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Tima civilne zaštite opće namjene Općine Motovun.

Nacrt akata je na javnoj raspravi u trajanju od 30 dana, od 26. studenog do 25. prosinca 2018. godine.

Tijekom trajanja javne rasprave možete ostvariti javni uvid u nacrt akata u zgradi općinske uprave u Motovunu-Montona, Trg Andree Antica 1 te na internet stranici Općine (www.motovun.hr).

Mišljenja, prijedloge i primjedbe o nacrtu Odluke možete dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun-Montona do 25. prosinca 2018. godine, a razmatrat će se isključivo mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji se odnose na nacrt Odluke.

Po proteku javne rasprave, mišljenja, prijedloge i primjedbe koje će dostaviti sudionici u javnoj raspravi, obradit će nositelj izrade plana i o tome pripremiti izvješće.

Motovun-Montona, 26. studenog 2018.

PROČELNIK

                                                                                              Nenad Šćulac

Zaključak o upućivanju nacrta Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Tima civilne zaštite opće namjene Općine Motovun

Zaključak o upućivanju na javnu raspravu nacrta Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Motovun-Montona

Nacrt – Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Tima civilne zaštite opće namjene Općine Motovun

Nacrt – Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Motovun – Montona

 

 

Skip to content