OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Obavijest o javnom savjetovanju

OBAVIJEST

o javnom savjetovanju

 Poštovani građani Općine Motovun-Montona,

obavještavamo vas da su 21. siječnja 2019. godine na javno savjetovanje upućeni nacrti:

  1. Odluke o komunalnoj naknadi,
  2. Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade,
  3. Odluke o komunalnom doprinosu,
  4. Odluke o komunalnom redu,
  5. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova,
  6. Odluke o komunalnim djelatnostima,
  7. Odluke o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara,
  8. Odluke o javnim zelenim površinama,
  9. Odluke o uređenju i održavanju naselja,
  10. Odluke o grobljima.

Nacrt akata je na javnoj raspravi u trajanju od 30 dana, od 21. siječnja do 20. veljače 2019. godine.

Tijekom trajanja javne rasprave možete ostvariti javni uvid u nacrt akata u zgradi općinske uprave u Motovunu-Montona, Trg Andree Antica 1 te na internet stranici Općine (www.motovun.hr).

Mišljenja, prijedloge i primjedbe o nacrtu Odluke možete dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun-Montona do 20. veljače 2019. godine, a razmatrat će se isključivo mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji se odnose na nacrt Odluke.

Po proteku javne rasprave, mišljenja, prijedloge i primjedbe koje će dostaviti sudionici u javnoj raspravi, obradit će nositelj izrade plana i o tome pripremiti izvješće.

Motovun-Montona, 21. siječnja 2019.

PROČELNIK

                                                                                              Nenad Šćulac

Skip to content