OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Obavijest o javnom uvidu nacrta Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Motovun-Montona

Poštovani građani Općine Motovun-Montona,

         izvješćujemo vas da je 23. listopada 2019. godine na javni uvid upućen nacrt Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Motovun-Montona.

Nacrt Programa je na javnoj raspravi u trajanju od 15 dana, od 23. listopada do 7. studenog 2019. godine.

Tijekom trajanja javne rasprave možete ostvariti javni uvid u nacrt Programa u zgradi općinske uprave u Motovunu, Trg Andree Antica 1 te na internet stranici Općine Motovun-Montona (www.motovun.hr).

Mišljenja, prijedloge i primjedbe o nacrtu Programa možete dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun-Montona do 7. studenog 2019. godine, a razmatrat će se isključivo mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji se odnose na nacrt Programa.

Po proteku javne rasprave, mišljenja, prijedloge i primjedbe koje će dostaviti sudionici u javnoj raspravi, obradit će nositelj izrade Programa i o tome pripremiti izvješće.

Motovun-Montona, 22. listopada 2019.

PROČELNIK

                                                                                              Nenad Šćulac

 Zaključak o upućivanju nacrta Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Motovun-Montona na javni uvid

Nacrt Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Motovun-Montona

Nacrt Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Motovun-Montona – tablica

Karte u digitalnom obliku možete pretraživati na sljedećem linku:

http://editor.giscloud.com/map/871373/poljoprivredno-zemljite-opina-motovunmontona 

Karte u PDF obliku možete preuzeti na sljedećem linku:

https://drive.google.com/open?id=1zODblKWHoAzXGwKMKuMeWI4EBNFrGI3c

Skip to content