OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

OBAVIJEST O OBVEZI PROVOĐENJA AGROTEHNIČKIH MJERA

Općina Motovun-Montona obavještava vlasnike odnosno posjednike poljoprivrednog zemljišta da su OBVEZNI provoditi agrotehničke mjere u cilju održavanja poljoprivrednog zemljišta sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju i u cilju sprječavanja nastajanja šteta na poljoprivrednom zemljištu.

Posebno upozoravamo da je svaki vlasnik/posjednik poljoprivrednog zemljišta obvezan provoditi mjere SPRJEČAVANJA ZAKOROVLJENOSTI I OBRASTANJA VIŠEGODIŠNJIM RASLINJEM.

Ako ne spriječi zakorovljenost i obrastanje poljoprivrednog zemljišta višegodišnjim raslinjem (ili ne provodi koju od propisanih agrotehničkih mjera) vlasnik/posjednik poljoprivrednog zemljišta može biti kažnjen novčanom kaznom do 2.000,00 kuna za svaku zemljišnu česticu.

Komunalno redarstvo Općine Motovun-Montona će tijekom jeseni i zime 2022/23 provoditi intenzivni nadzor provedbe agrotehničkih mjera na cijelom području Općine.

Motovun-Montona, 1. kolovoza 2022.

OPĆINA MOTOVUN-MONTONA

Jedinstveni upravni odjel

Skip to content