OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Obavijest o obvezi sastavljanja, dostavljanja i objavi financijskih izvještaja za 2015. za političke stranke, nezavisne zastupnike i članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrane s liste grupe birača.

Obavijest o obvezi sastavljanja, dostavljanja i objavi financijskih izvještaja za 2015. za političke stranke, nezavisne zastupnike i članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrane s liste grupe birača.

 

http://www.revizija.hr/hr/novosti/obavijest-politickim-strankama-nezavisnim-zastupnicima-i-clanovima-predstavnickih-tijela-lokalnih-jedinica1

 

 

Prema odredbi članka 30. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 – pročišćeni tekst i 2/14), političke stranke, nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača, dužni su sastavljati i podnositi financijske izvještaje na način koji je utvrđen propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija, neovisno o vrijednosti imovine i visini ostvarenih prihoda (neovisno je li vrijednost imovine odnosno godišnjeg prihoda uzastopno u prethodne tri godine manja od 230.000,00 kn na razini godine). Prema odredbama članka 2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 121/14), koji se primjenjuje od 1. siječnja 2015., na političke stranke se odnose odredbe o vođenju poslovnih knjiga i upis u Registar neprofitnih organizacija. Način vođenja, upis, promjena podataka i brisanje iz Registra, propisani su odredbama članaka 33. do 36. te članka 46. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Skip to content