OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

OBAVIJEST O OBVEZI SASTAVLJANJA, DOSTAVLJANJA I OBJAVI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2016

OBAVIJEST O OBVEZI SASTAVLJANJA, DOSTAVLJANJA I OBJAVI

 FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2016. ZA:

                                                           LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)

                                                           SAMOUPRAVE IZABRANE S LISTE GRUPE BIRAČA

 

Prema odredbi članka 30. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 – pročišćeni tekst i 2/14), političke stranke, nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača, dužni su sastavljati i podnositi financijske izvještaje na način koji je utvrđen propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija, neovisno o vrijednosti imovine i visini ostvarenih prihoda (neovisno je li vrijednost imovine odnosno godišnjeg prihoda uzastopno u prethodne tri godine manja od 230.000,00 kn na razini godine).

Prema odredbama članka 2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 121/14), na političke stranke se odnose odredbe o vođenju poslovnih knjiga i upis u Registar neprofitnih organizacija. Način vođenja, upis, promjena podataka i brisanje iz Registra, propisani su odredbama članaka 33. do 36. te članka 46. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. 

Skip to content