OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Obavijest o obvezi sastavljanja i dostavljanja financijskih izvještaja za 2014

OBAVIJEST O OBVEZI SASTAVLJANJA I DOSTAVLJANJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2014. ZA:

– političke stranke

– nezavisne zastupnike

– članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrane s liste grupe birača

OBAVIJEST O OBVEZI SASTAVLJANJA I DOSTAVLJANJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2014.

Skip to content