OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE

Općina Motovun-Montona obavještava građane da se otvara javna rasprava o nacrtu:

  1. Odluke o određivanju uvjeta i mjesta prodaje izvan prodavaonica,
  2. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi,
  3. Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade,
  4. Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu.

Javna rasprava će trajati 30 dana, od 27. rujna do 26. listopada 2022. godine.

Tijekom trajanja javne rasprave možete ostvariti javni uvid u nacrte odluka u zgradi općinske uprave u Motovunu, Trg Andree Antica 1 te na mrežnoj stranici Općine (www.motovun.hr).

Mišljenja, prijedloge i primjedbe o nacrtima odluka možete dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu do 26. listopada 2022. godine, a razmatrat će se isključivo mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji se odnose na nacrte odluka.

Po proteku javne rasprave, mišljenja, prijedloge i primjedbe koje će dostaviti sudionici u javnoj raspravi, obradit će nositelj izrade odluka i o tome pripremiti izvješće.

Motovun-Montona, 27. rujna 2022.

OPĆINA MOTOVUN-MONTONA

Skip to content