OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE

Općina Motovun-Montona obavještava građane da se otvara javna rasprava o Odluci o dopuni Odluke o visini spomeničke rente.

Odlukom se predlaže oslobađanje OPG-ova plaćanja spomeničke rente, kao i omogućavanje oslobađanja plaćanja spomeničke rente poslovnih subjekata koji vlastitim sredstvima izvedu određene radove na obnovi pročelja i krovišta zgrade izgrađene u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini.

Javna rasprava će trajati 30 dana, od 22. kolovoza do 21. rujna 2023. godine.

Tijekom trajanja javne rasprave možete ostvariti javni uvid u nacrt odluke u zgradi općinske uprave u Motovunu, Anticov trg 1 te na mrežnoj stranici Općine (www.motovun.hr).

Mišljenja, prijedloge i primjedbe o nacrtima odluka možete dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu do 21. rujna 2023. godine, a razmatrat će se isključivo mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji se odnose na nacrte odluka.

Po proteku javne rasprave, mišljenja, prijedloge i primjedbe koje će dostaviti sudionici u javnoj raspravi, obradit će nositelj izrade odluka i o tome pripremiti izvješće.

Motovun-Montona, 21. kolovoza 2023.

OPĆINA MOTOVUN-MONTONA

Skip to content