OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Obavijest o održavanju javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana Divjaki

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) te članka 36. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13. i „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18. i 1/20.), Jedinstveni upravni odjel dana 19. ožujka 2021. godine objavljuje

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Divjaki

I.

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Divjaki trajat će 30 dana, od 22. ožujka do 20. travnja 2021. godine.

II.

Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Plana bit će izložen u prostorijama Općine (Jedinstveni upravni odjel), Anticov trg 1, Motovun-Montona, radnim danom u vremenu od 8:00 do 14:00 sati.

Prijedlog Plana bit će objavljen i na mrežnoj stranici Općine: https://www.motovun.hr

III.

Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se u utorak, 23. ožujka 2021. u 12:00 sati u prostorijama Općine, Anticov trg 1, Motovun-Montona i putem Google Meet aplikacije (poveznicu ćemo objaviti najkasnije 24 sata prije početka javnog uvida na mrežnoj stranici www.motovun.hr).

IV.

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje imaju određeni pravni interes na području obuhvata prijedloga Plana sudjelovati u javnoj raspravi da tijekom javnog uvida i javnog izlaganja daju svoje primjedbe, prijedloge, mišljenja i/ili očitovanja o Prijedlogu Plana.

V.

Primjedbe, prijedlozi, mišljenja i/ili očitovanja na prijedlog Plana mogu se podnositi najkasnije do 20. travnja 2021. godine na sljedeće načine:

        upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti uz izloženi prijedlog Plana u jedinstvenom upravnom odjelu,

        dati u zapisnik za vrijeme trajanja javnog izlaganja,

        dostaviti osobno ili poštom u Jedinstveni upravni odjel Općine Motovun-Montona, Anticov trg 1, 52424 Motovun-Montona,

        dostaviti na email adresu Općine: opcina@motovun.hr.

VI.

Primjedbe, prijedlozi, mišljenja i/ili očitovanja na prijedlog Plana koji ne budu dostavljeni u roku iz prethodnog članka, ne budu čitko napisani i potpisani od strane podnositelja (ime i prezime fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe i adresa) neće se uzeti u razmatranje i pripremi Izvješća o provedenoj javnoj raspravi.

KLASA: 350-02/17-01/1

URBROJ: 2163/05-03-21-16

Motovun-Montona, 19. ožujka 2021.

PROČELNIK

Nenad Šćulac

 

meet.google.com/sfe-oagf-vwj – Poveznica za javno izlaganje dana 23. ožujka 2021. u 12:00 sati

Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Divjaki:

http://www.motovun.hr/2021/UPU.pdf

Skip to content