OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Obavijest o održavanju javne rasprave

Općina Motovun-Montona obavještava građane da se otvara javna rasprava o nacrtu:

  1. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Motovun-Montona,
  2. Odluke o uvjetima ustanovljavanja i postupku natječaja za osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja na građevinskim česticama u vlasništvu Općine Motovun-Montona na području Urbanističkog plana uređenja Divjaki.

Javna rasprava će trajati 30 dana, od 15. lipnja do 15. srpnja 2020. godine.

Tijekom trajanja javne rasprave možete ostvariti javni uvid u nacrt odluka u zgradi općinske uprave u Motovunu, Trg Andree Antica 1 te na internet stranici Općine (www.motovun.hr).

Mišljenja, prijedloge i primjedbe o nacrtu odluka možete dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun-Montona do 15. srpnja 2020. godine, a razmatrat će se isključivo mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji se odnose na nacrt odluka.

Po proteku javne rasprave, mišljenja, prijedloge i primjedbe koje će dostaviti sudionici u javnoj raspravi, obradit će nositelj izrade odluka i o tome pripremiti izvješće.

Motovun-Montona, 15. lipnja 2020.

OPĆINA MOTOVUN-MONTONA

Nacrti:

Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Motovun-Montona

Odluka o uvjetima ustanovljavanja i postupku natječaja za osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja na građevinskim česticama u vlasništvu Općine Motovun-Montona na području Urbanističkog plana uređenja Divjaki

Skip to content