OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Obavijest o održavanju tribine o održivom gospodarenju otpadom

U sklopu projekta “ProEduEko – znanjem do efikasnijeg gospodarenja otpadom“ pozivaju se građanke i građani s područja općine Motovun na tribinu o održivom gospodarenju otpadom.

Tribina će se održati u općini Motovun u ponedjeljak, 15.04.2019. godine, u kino dvorani Motovun u 19 sati.

Cilj tribine je objasniti važnost odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, pravilnog odvajanja otpada, kućnog kompostiranja i ponovne uporabe predmeta.

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Skip to content