OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

OBAVIJEST o početku javne rasprave u sklopu postupka Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata „Stabilizacija pokosa korita na dijelu vodotoka Mirna“ za ekološku mrežu

OBAVIJEST o početku javne rasprave u sklopu postupka Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata „Stabilizacija pokosa korita na dijelu vodotoka Mirna“ za ekološku mrežu

Skip to content