OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Obavijest o pokretanju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Motovun – Montona

Poštovani građani Općine Motovun-Montona,

obavještavamo vas da se pokreću IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Motovun-Montona.

Pozivamo se sve fizičke i pravne osobe koje imaju određeni pravni interes na području obuhvata Plana da daju svoje primjedbe, prijedloge, mišljenja i/ili očitovanja za izmjene i dopune Plana. Svi zahtjevi dostavljeni tijekom dosadašnjeg razdoblja priloženi su spisu predmeta i nema potrebe za ponovno dostavljanje.

Primjedbe, prijedlozi, mišljenja i/ili očitovanja na prijedlog Plana mogu se podnositi na sljedeće načine:

  • dostaviti osobno ili poštom u Jedinstveni upravni odjel Općine Motovun-Montona, Anticov trg 1, 52424 Motovun-Montona,
  • dostaviti na adresu elektronske pošte Općine: opcina@motovun.hr.

Posebno naglašavamo da se prema uvjetima plana uređenja Istarske županije očekuje reduciranje raspoloživih površina neizgrađenog građevinskog zemljišta u Općini Motovun-Montona, pa obavještavamo sve vlasnike neizgrađenog građevinskog zemljišta da u slučaju nepostojanja važeće građevinske dozvole (ili drugog akta kojim se dozvoljava gradnja) i nije započeta gradnja, takvo zemljište podliježe mogućnosti reevaluacije i eventualne prenamjene zemljišta u poljoprivredno zemljište.

Motovun-Montona, 25. travnja 2024.

OPĆINA MOTOVUN-MONTONA

Skip to content