OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

OBAVIJEST OBVEZNICIMA KOMUNALNE NAKNADE

Sukladno novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 68/18.) i Odluci o komunalnoj naknadi na području Općine Motovun – Montona („Službeni glasnik Općine Motovun – Montona“, broj 2/19.) molimo Vas da, za potrebe ažuriranja podataka za obračun komunalne naknade za Vaše nekretnineispunite Izjavu koja se nalazi u nastavku ove objave.

U slučaju vlasništva, odnosno korištenja više nekretnina, molimo da za svaku nekretninu zasebno ispunite Izjavu.

Dostavu možete izvršiti putem pošte, osobno, faksa broj 052/681-609 ili na mail adresu:  opcina@motovun.hr

U slučaju nejasnoća kontaktirajte nas na broj telefona Općine Motovun – Montona 052/681-609 ili 052/681-642.

IZJAVA KOMUNALNA NAKNADA .docx

IZJAVA KOMUNALNA NAKNADA .pdf

 

 

Skip to content