OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Obavijest – Odluka o uređenju i održavanju naselja

OBAVIJEST GRAĐANIMA

ODLUKA O UREĐENJU I ODRŽAVANJU NASELJA

Poštovani građani Općine Motovun-Montona,

Općinsko vijeće je na sjednici održanoj 1. ožujka 2019. godine donijelo novu Odluku o uređenju i održavanju naselja, kojom se uređuju odnosi u uređenju naselja, način postavljanja zaštitnih naprava, tvrtke, natpisa, reklama i reklamnih panoa po zonama, održavanje, očuvanje i privremeno zaposjedanje javnih površina, sanitarno-komunalne mjere uređenja naselja, dezinsekcija i deratizacija, uklanjanje snijega i leda, uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, javni red, javni mir, mjere za provedbu Odluke i druge odredbe vezano za uređenje i održavanje naselja.

Kako je to bilo i ranije propisano, na području Općine mogu se postavljati zaštitne naprave, reklame, natpisne i reklamne ploče poslovnih prostora, reklamne konstrukcije, jarboli za zastave, transparenti, izložbeni i oglasni ormarići i druge naprave na temelju rješenja Odjela i prema odobrenju nadležnih institucija.

Zbog urednog izgleda Motovuna kao povijesnog bisera i mjesta jakog turističkog prometa, posebno su jake mjere u području zone A potpune zaštite povijesno-urbane cjeline Motovuna i na tom će području komunalno redarstvo Općine Motovun-Montona provoditi posebne mjere nadzora, pa iz tog razloga pozivamo sve:

 1.vlasnike ili korisnike zgrada na kojima se nalaze vanjske jedinice klima uređaja postavljenih na pročelja građevina koje su orijentirane na javne površine,

2.vlasnike ili korisnike zaštitnih naprava, oslikanih i drugih natpisa, jarbola, reklama i reklamnih panoa, i slično postavljenih na pročelja ili drugu površinu zgrade orijentiranu na javnu površinu,

3.vlasnike ili korisnike naprava, putokaza, reklama i reklamnih panoa, bačava, kamenih predmeta i slično postavljenih na javnu površinu ili drugu površinu vidljivu s prometnice javne površine,

da do 15. travnja 2019. godine Općini Motovun-Montona dostave izdano odobrenje Općine i drugih nadležnih tijela na temelju kojih su postavili navedene predmete.

Po isteku predmetnog roka pristupit će se uklanjanju svih predmeta postavljenih bez valjanog odobrenja.

Motovun-Montona, 14. ožujka 2019.                                                    

PROČELNIK

                                                                                              Nenad Šćulac

Skip to content