OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Obrasci za građane

Poštovani mještani, ovdje možete preuzeti propisane obrasce za natječaje i oglase koje objavljuje Općina Motovun – Montona, kao i zahtjeve za ostvarivanje prava iz odluka na području naše općine.

Također, obavještavamo sve mještane i posjetitelje Motovuna da ako primjete neku nepravilnost ili oštećenje na dječjim igralištima na području Općine Motovun da isto mogu prijaviti na e-mail adresu: opcina@motovun.hr

ODLUKA O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA DODJELU STIPENDIJA (“SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MOTOVUN” BROJ 6/18. i 7/19.)

IZJAVA I POTVRDA o sudjelovanju u programima Općine, humanitarne ili organizacije civilnog društva

REKLAME I REKLAMNI PANOI

Zahtjev za postavljanje reklama i reklamnih panoa

ZAHTJEV ZA ZAKUP/KUPNJU/PRENAMJERNU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH

Zahtjev za zakup / kupnju / prenamjenu (podcrtati/zaokružiti) poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE MOTOVUN – MONTONA

Odluka o načinu korištenja prostora i društvenih domova u vlasništvu Općine Motovun – Montona  (Službene novine Grada Pazina br. 4/15).

Zahtjev za korištenje prostora

ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE

 Zahtjev za korištenje javne površine  [73K]

ZAHTJEV ZA PROMJENU OBVEZNIKA PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Zahtjev za promjenu obveznika plaćanja komunalne naknade

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O NEDUGOVANJU

Zahtjev za izdavanje potvrde o nedugovanju

ZAHTJEV ZA PROMJENU OBVEZNIKA PLAĆANJA NAKNADE ZA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA

Zahtjev za promjenu obveznika plaćanja naknade za korištenje grobnog mjesta

ZAHTJEV ZA KUPNJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE MOTOVUN – MONTONA

Zahtjev za kupnju nekretnine u vlasništvu Općine Motovun – Montona

ZAHTJEV I IZJAVA ZA PROMETOVANJE UNUTAR ZONE POSEBNE REGULACIJE PROMETA

Obavijest građanima – promet

Zahtjev za promet vozilom u starogradskoj jezgri – prebivalište

Zahtjev za promet vozilom u starogradskoj jezgri – vlasništvo

Zahtjev za promet vozilom u starogradskoj jezgri – posebne okolnosti

Zahtjev za promet vozilom u starogradskoj jezgri – dostava

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA 

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA  [26K]

ODLUKA O SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE MOTOVUN – MONTONA

Zahtjev – novorođenčad i djeca do 3. godine

Zahtjev-subvencioniranje usluga vrtića  [49K]

Potvrda o upisu uvrtić  [20K]

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MOTOVUN – MONTONA

 Obrazac za Izmjene i dopune prostornog plana uređenja OM  [155K]

KODEKS PONAŠANJA OBNAŠATELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI 2022

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PROVEDBENOM PROGRAMU

Skip to content