OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Odluka o upisima u područni vrtić Motovun

Temeljem članka 36. Statuta Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin (Sl. novine Grada Pazina
31/13. i 23/14.) (dalje u tekstu: Vrtić) u skladu s Pravilnikom o mjerilima i postupku upisa
djece u Dječji vrtić «Olga Ban» Pazin (Sl. novine Grada Pazina 15/15.) na prijedlog
Povjerenstva za upise, Upravno vijeće Vrtića na 14. sjednici održanoj 13. lipnja 2016.
donijelo je slijedeću
O D L U K U
o upisima djece u pedagošku 2016./2017. godinu
u Područni vrtić u Motovunu
1. U područni vrtić u Motovunu u pedagošku 2016./2017. godinu upisuju se sva
prijavljena djeca koja ispunjavaju uvjet uzrasta. To su:

1 LEON TONČIĆ 24.11.2010. TONCINIĆI 41, Z.DOL
2 ENDI VALENTA 17.03.2011. BATAJI 17, BRKAČ
3 ELA FLEGO 28.11.2012. GRADIZIOL 19
4 ANTONIO MELON 30.12.2012. MELONI 10
5 TEO IVANČIĆ 17.05.2013. KOLERI 74
6 ALAN DRNDIĆ 06.08.2013. ŠTEFANIĆI 52
7 DEBORA BERTOŠA 13.08.2013. ŠTEFANIĆEV BREG 47

2. U područni vrtić u Motovunu u pedagošku 2016./2017. godinu ne upisuje se
jedno (1) dijete koje ne ispunjava uvjet uzrasta (ANTONIO BENVENUTI, rođen
10.01.2014.).
Prigovor na ovu Odluku podnosi se pismeno Upravnom vijeću Vrtića u roku od
petnaest (15) dana od datuma objave, odnosno najkasnije do 30. lipnja 2016.

Područni vrtić u Motovunu započinje s radom 1. rujna 2016.g.
Roditeljski sastanak održat će se 29.8.2016. u 18 sati u vrtiću.

Upravno vijeće DJEČJEG VRTIĆA «OLGA BAN» PAZIN
Predsjednik: Veljko Grković, v.r.

KLASA: 601-01/16-01/29
URBROJ: 2163/01-09-16-1

Skip to content