OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Odluku o poništenju dijela Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun, objavljenog 22. ožujka 2018. godine

Na temelju odredbe članka 24. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. i 61/11.) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun dana 19. ožujka 2018. godine donosi

ODLUKU

o poništenju dijela Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun, objavljenog 22. ožujka 2018. godine

Članak 1.

Ovom Odlukom poništava se Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun (KLASA: 112-03/18-01/2, URBROJ: 2163/05-01-18-2 od 20. ožujka 2018. godine).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na internetskoj stranici Općine Motovun.

KLASA: 112-01/18-01/2

URBROJ: 2163/05-01-18-4

Motovun, 30. ožujka 2018.

                                                                                                             PROČELNIK

                                                                                                                  Nenad Šćulac

Skip to content