OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

OGLAS – sufinanciranje troškova za kupnju udžbenika

Na temelju članka 4. Odluke o sufinanciranju troškova za kupnju udžbenika (KLASA:602-01/18-01/02, URBROJ: 2163/05-04-18-1 od 4. rujna 2018. godine), Jedinstveni upravni odjel objavljuje

OGLAS


        
Obavještavamo roditelje i učenike osnovnih i srednjih škola koji imaju prebivalište na području Općine Motovun da će Općina Motovun i ove godine sufinancirati kupnju školskih udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola.

Svim učenicima osnovnih i srednjih škola koji imaju prebivalište na području Općine Motovun Općina će nadoknaditi 50% ukupnog iznosa cijene potrebnih udžbenika za obvezne nastavne predmete za određeni razred.

Učenici iz obitelji s težim socijalnim statusom mogu ostvariti pravo na nadoknadu i do 100% ukupnog iznosa cijene potrebnih udžbenika za obvezne nastavne predmete za određeni razred.

Obrazac zahtjeva za podmirenje troškova nabave novih udžbenika nalazi se na službenim internet stranicama Općine Motovun (www.motovun.hr) ili se može podignuti osobno u općinskoj upravi.

Zahtjev za sufinanciranje udžbenika može se podnijeti najkasnije do 5. listopada 2018. godine.


           

PROČELNIK

                                                                                          Nenad Šćulac

Odluka o sufinanciranju troškova za kupnju udžbenika

Zahtjev za sufinanciranje nabave udžbenika 

Zahtjev za podmirenje  troškova od 50% do 100% iznosa nabave novih udžbenika (obitelji u teškoj socijalnoj situaciji)

Skip to content