OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

OGLAS ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ „OLGA BAN“ PAZIN za pedagošku 2020./2021. godinu

Dječji vrtić «Olga Ban» Pazin objavljuje

OGLAS ZA UPIS DJECE

U DJEČJI VRTIĆ „OLGA BAN“ PAZIN

za pedagošku 2020./2021. godinu

za djecu vrtićkog uzrasta koja do 31.kolovoza 2020. navršavaju tri godine života

za Matični vrtić u Pazinu i Područne vrtiće u Cerovlju, Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu i

za djecu jasličkog uzrasta koja do 31. kolovoza 2020. navršavaju jednu godinu života za Matični vrtić u Pazinu

Roditelji mogu podnijeti Zahtjev za upis 11., 12. i 13. svibnja 2020.

Obrazac Zahtjeva za upis djeteta i Inicijalni upitnik roditelji mogu preuzeti na web stranici Vrtića (www. vrtic-olgaban-pazin.hr)

Način podnošenja zahtjeva za upis: dana dana dana
e-mailom,isključivo na: upisi@vrtic-olgaban-pazin.hr (sva potrebna dokumentacija se prilaže u doc, docx, pdf ili jpg formatu)
Putem pošte na adresu Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin, Prolaz O. Keršovanija 1, 52000 Pazin, s naznakom (upisi u Vrtić)
Iznimno, osobno u Vrtiću u Pazinu u dvorani Matičnog (gornjeg) vrtića, ulaz od autobusne stanice, uz pridržavanje propisanih epidemioloških mjera

12.5.2020.

9-17 sati

 

POTREBNO ZA UPIS (OBVEZNA DOKUMENTACIJA):

 1. Ispunjen Zahtjev za upis djeteta
  1. Ispunjen Inicijalni upitnik
  2. Izvadak iz matične knjige rođenih ili Rodni list djeteta (bez obzira na datum izdavanja dokumenta)
  3. Preslika osobne iskaznice djeteta ili Uvjerenje o prebivalištu djeteta
  4. Preslike osobnih iskaznica oba roditelja ili Uvjerenja o prebivalištu roditelja
  5. Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta (potvrda nadležnog liječnika). Potvrdu zatražiti telefonski kod nadležnog pedijatra ili obiteljskog liječnika. Potvrde iz ordinacija u Pazinu, Lupoglavu, Tinjanu i Motovunu preuzeti će zdravstvena voditeljica Vrtića, a za djecu koja nisu pacijenti navedenih ordinacija, potvrdu dostavljaju roditelji samostalno
  6. Potvrda o pregledu stomatologa za djecu stariju od tri godine (radi izvanrednih okolnosti može se dostaviti naknadno, do početka pedagoške godine)
  7. Nalaz i mišljenje (ili Rješenje) nadležnog tijela ako se radi o djetetu kojem su utvrđene razvojne teškoće
  8. Ostala zdravstveno-medicinska dokumentacija bitna za procjenu psihofizičkog i razvojnog statusa djeteta.

 

OSTALA DOKUMENTACIJA (ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI PRI UPISU):

 1. Elektronički zapis Zavoda za mirovinsko osiguranje za roditelje djeteta (dokaz o radnom statusu roditelja); jednakovrijedna isprava koju je izdalo nadležno tijelo u inozemstvu ukoliko je roditelj zaposlen u inozemstvu ili dokaz da se roditelj redovno školuje
 2. Potvrda Centra za socijalnu skrb o samohranosti roditelja ili dokaz o tome da dijete živi u jednoroditeljskoj obitelji; Rješenje da je dijete smješteno u udomiteljskoj obitelji ili Rješenje o određivanju staratelja odnosno skrbnika djeteta
 3. Potvrda nadležnog tijela o tome da se radi o djetetu roditelja žrtve i invalida Domovinskog rata
 4. Dokaz nadležnog tijela da roditelji za to dijete i drugu svoju djecu primaju doplatak za djecu za 2020.g. (stanje na dan 30.travnja 2020.)
 5. Samo za obitelji s troje i više djece: Izvadak iz matične knjige rođenih ili rodne listove za ostalu djecu iz obitelji
 6. Druga dokumentacija na osnovu koje dijete može ostvariti prednost pri upisu.

Zahtjev za upis koji nije pravovremeno dostavljen neće se razmatrati ni bodovati.

Privremena rang lista bit će objavljena na web stranici Vrtića i na Oglasnim mjestima Matičnog i Područnih vrtića 16. lipnja 2020.

Pobliže informacije o načinu podnošenja prijava za upis i o postupku upisa možete dobiti na e-mail: tajnistvo@vrtic-olgaban-pazin.hr , tel. 091/6200472 (tajnica), 099/2280103 (povjerenica za upise)

                       

NAPOMENE:

 1. Razgovor članova stručnog tima s roditeljima i djetetom, za primljenu djecu, biti će obavljeni u terminu koji će biti individualno dogovoren s roditeljima kada se procijeni da su stvoreni epidemiološko-zdravstveni uvjeti za navedene aktivnosti.

Dijete koje prijavljujete za upis dovest ćete u vrtić u vremenu individualnih razgovora.

Roditelji koji su Zahtjev za upis i potrebnu dokumentaciju slali e-mailom prilikom individualnih razgovora donose originalnu dokumentaciju na uvid.

 1. Obrasce za upis roditelji mogu preuzeti i osobno na ulazu u Matični vrtić u Pazin (ul. Prolaz O. Keršovanija 1, „gornji vrtić“, ispred ulaza u jaslice) dana 4.- 6.svibnja 2020. od 7-15 sati
 1. Prilikom zaprimanja Zahtjeva za upis roditelji će dobiti šifriranu oznaku za javnu objavu podataka i to na sljedeći način:
 • Ukoliko roditelji Zahtjev upute elektroničkom poštom, na e-mail s kojeg su uputili Zahtjev za upis, dobit će šifriranu oznaku za javnu objavu podataka.
 • Ukoliko roditelji Zahtjev za upis predaju osobno 12.svibnja 2020. tom prilikom će dobiti šifriranu oznaku za javnu objavu. (Molimo vas da tom prilikom ne dovodite dijete u Vrtić)
 • Ukoliko roditelji Zahtjev upute poštom šifriranu oznaku za objavu dobit će telefonski ili e-mailom.

Ukoliko roditelji ne dobiju šifriranu oznaku za objavu do 31.svibnja 2020. mogu se obratiti na 052/622-519 ili na 091/6200472

DOKUMENTACIJA:

ZAHTJEV  ZA REDOVNI UPIS DJETETA U PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.

INICIJALNI UPITNIK

Skip to content