OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Oglas za upis djece u program predškole za pedagošku 2017./2018. godinu

Sukladno članku 23. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić “Olga Ban“ Pazin (Sl.novine Grada Pazina 15/15.) i članku 36. Statuta Dječjeg vrtića “Olga Ban“ Pazin (Sl. novine Grada Pazina 31/13. i 23/14.), na 30.sjednici održanoj 27.prosinca 2017. Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin donijelo je Odluku: objavljuje se

OGLAS ZA UPIS DJECE

U PROGRAM PREDŠKOLE

ZA PEDAGOŠKU 2017./2018. GODINU

za  djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu uključena u redovni program vrtića

Roditelji mogu podnijeti Prijavu za upis djece u Matični i Područne vrtiće u Matičnom vrtiću u Pazinu, ul. Prolaz O. Keršovanija 1 („gornji vrtić“)

dana 15. i 16. siječnja 2018.  od 8 do 15 sati

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE:

  1. Ispunjena Prijava za upis djeteta (obrazac se može preuzeti u Vrtiću ili na mrežnim stranicama Vrtića),
  2. Izvadak iz matične knjige rođenih ili Rodni list djeteta,
    1. Preslika osobne iskaznice djeteta  ili  preslike osobnih iskaznica oba roditelja (ukoliko roditelji imaju prebivalište na istoj adresi) ili uvjerenje o prebivalištu djeteta (ukoliko roditelji nemaju prebivalište na istoj adresi),
  3. Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta,
    1. Ispunjen Inicijalni upitnik (obrazac se može preuzeti u Vrtiću ili na mrežnim stranicama Vrtića),
    2. Nalaz i mišljenje (ili rješenje) nadležnog tijela da se radi o djetetu s teškoćama u razvoju, (ukoliko postoji).

Obrazac Prijave za upis djeteta i Inicijalni upitnik roditelji mogu preuzeti i prije navedenih rokova u tajništvu Vrtića radnim danom od 7-15 sati ili na web stranici Vrtića (www.  vrtic-olgaban-pazin.hr)

Razgovor članova stručnog tima s roditeljima i djetetom prijavljenim za program predškole biti će obavljeni na dan podnošenja prijava.

Odluka o upisima bit će objavljena na web stranici Vrtića i na Oglasnim mjestima Matičnog i Područnih vrtića  15.  veljače 2018.

POBLIŽE INFORMACIJE O NAČINU PODNOŠENJA PRIJAVA ZA UPIS I O POSTUPKU UPISA MOŽETE DOBITI U TAJNIŠTVU VRTIĆA, NA TEL 622-519 ILI NA e-mail: tajnistvo@vrtic-olgaban-pazin.hr

U Pazinu, 27.prosinca 2017.

                   

Skip to content