OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Oglas za upis djece za pedagošku 2018./2019. godinu

Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin objavljuje

OGLAS ZA UPIS DJECE

ZA PEDAGOŠKU 2018./2019. GODINU

u Područne vrtiće CEROVLJE, GRAČIŠĆE, KAROJBA, LUPOGLAV, MOTOVUN, SV. PETAR U ŠUMI I TINJAN za djecu vrtićkog uzrasta koja do 31. 8. 2018. navršavaju 3 godine života.

Zainteresirani roditelji mogu podnijeti Prijavu za upis u pripadajućem područnom vrtiću prema mjestu prebivališta

dana 23. – 25. travnja 2018.

od 6,30 – 15,30 sati

ili u tajništvu Matičnog vrtića u Pazinu, ul. Prolaz O. Keršovanija 1 (gornji vrtić).

POTREBNO ZA UPIS (OBVEZNA DOKUMENTACIJA):

 1. Ispunjena Prijava za upis djeteta (obrazac se može preuzeti u Vrtiću ili na mrežnim stranicama Vrtića,
 2. Izvadak iz matične knjige rođenih ili Rodni list djeteta,
  1. Preslika osobne iskaznice djeteta ili preslike osobnih iskaznica oba roditelja (ukoliko roditelji imaju prebivalište na istoj adresi) ili uvjerenje o prebivalištu djeteta (ukoliko roditelji nemaju prebivalište na istoj adresi),
 3. Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta,
 4. Potvrda o obavljenom pregledu kod stomatologa (za djecu stariju od tri godine),
  1. Ispunjen Inicijalni upitnik (obrazac se može preuzeti u Vrtiću ili na mrežnim stranicama Vrtića).

OSTALI DOKUMENTI (SLUŽE ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI PRI UPISU):

 • Elektronički zapis Zavoda za mirovinsko osiguranje za roditelje djeteta (dokaz o radnom statusu roditelja),
 • Nalaz i mišljenje (ili rješenje) nadležnog tijela da se radi o djetetu s teškoćama u razvoju,
 • Potvrda nadležnog tijela o samohranosti roditelja, dokaz o tome da dijete živi u jednoroditeljskoj obitelji, rješenje da je dijete smješteno u udomiteljskoj obitelji ili rješenje o određivanju staratelja odnosno skrbnika djeteta,
 • Uvjerenje ili Potvrda nadležnog tijela o tome da se radi o djetetu roditelja žrtve i invalida Domovinskog rata,
 • Dokaz nadležnog tijela da roditelji za to dijete i drugu svoju djecu primaju doplatak za djecu,
 • Izvatci iz matične knjige rođenih ili rodni listove za ostalu djecu iz obitelji (ako je troje ili više djece u obitelji),
 • drugi dokumenti na osnovi kojih dijete može ostvariti prednost pri upisu.

Obrazac Prijave za upis djeteta i Inicijalni upitnik roditelji mogu preuzeti i prije navedenih rokova u tajništvu Vrtića radnim danom od 7-15 sati ili na web stranici Vrtića (www. vrtic-olgaban-pazin.hr)

Razgovor članova stručnog tima s roditeljima i djetetom prijavljenim za vrtićki program Matičnog vrtića u Pazinu biti će obavljeni na dan podnošenja Prijave dok će za djecu prijavljenu za jaslice te za Područne vrtiće biti obavljeni naknadno, u terminu koji će biti individualno dogovoren.

Prijave za upis koje nisu predane u objavljenom roku i prijave s nepotpunom dokumentacijom Povjerenstvo za upise neće razmatrati. Odluka o upisima bit će objavljena na web stranici Vrtića i na Oglasnim mjestima Matičnog i Područnih vrtića 23. svibnja 2018.

POBLIŽE INFORMACIJE O NAČINU PODNOŠENJA PRIJAVA ZA UPIS I O POSTUPKU UPISA MOŽETE DOBITI U TAJNIŠTVU VRTIĆA, NA TEL 622-519 ILI NA e-mail: tajnistvo@vrtic-olgaban-pazin.hr

U Pazinu, 10.travnja 2018.                    

Skip to content