OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

POZIV KANDIDATIMA za imenovanje Stručnog suradnika za koordinaciju poslova Jedinstvenog upravnog odjela, Općinskog načelnika i Općinskog vijeća

Skip to content