OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

POZIV ZA 10. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MOTOVUN-MONTONA

Na temelju članka 76. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 9/21 – pročišćeni tekst) objavljujem

P O Z I V

za  10.  sjednicu  Općinskog  vijeća  Općine  Motovun-Montona za

PONEDJELJAK,  1.  KOLOVOZA  2022.  godine

s  početkom  u  19,30  sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Motovun-Montona, Anticov trg 1.

Za rad na sjednici predlažem

DNEVNI RED:

1.            Razmatranje i usvajanje skraćenog zapisnika s 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona održane 20. svibnja 2022. godine.

2.            Razmatranje prijedloga i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Motovun-Montona za 2022. godinu.

3.            Razmatranje prijedloga i donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Motovun-Montona za 2022. godinu te pripadajućim aktima:

a)            I. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2022. godinu,

b)           I. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2022. godinu,

c)            I. izmjene Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji za 2022. godinu,

d)           I. izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu,

e)           I. izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu,

f)            I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

4.            Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Motovun-Montona.                                                          

5.            Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi.                     

6.            Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite.                                  

7.            Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru ugovornog izvršitelja komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta.   

8.            Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru ugovornog izvršitelja komunalnih poslova dimnjačarskih poslova.

9.            Razmatranje prijedloga i donošenje:

a)            Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Motovun-Montona za natječaj od 25. lipnja 2021. godine

b)           Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Motovun-Montona za natječaj od 3. srpnja 2021. godine.                               

10.          Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun-Montona.

11.          Vijećnička pitanja.

Skip to content