OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Poziv za 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Motovun – Montona

Na temelju članka 76. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 20/09. i 10/13. te „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18.) objavljujem

P O Z I V

za 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona

za

PONEDJELJAK, 21. LISTOPADA 2019. godine

s početkom u 19,30 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Motovun-Montona, Trg Andree Antica 1.

Za rad na sjednici predlažem

DNEVNI RED:

 1. Razmatranje i usvajanje skraćenog zapisnika s 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona održane 1. kolovoza 2019. godine.
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odvodnji otpadnih voda.

(Izvjestitelji: Dragan Šipraka i Nenad Šćulac)

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopunama Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Motovun.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Motovun-Montona za 2019. godinu.

(Izvjestitelji: Denia Flego i Tomislav Pahović)

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine.

(Izvjestitelj: Tomislav Pahović)

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o donošenju Plana djelovanja Općine Motovun-Montona u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prijenosu dijela poslovnog udjela u vlasništvu trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin za komunalne poslove na Općinu Karojba.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o diobi udjela u vlasništvu nekretnina bivše Općine Pazin.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje Područne vatrogasne zajednice Pazin.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama za sprječavanje šteta, onemogućavanja ili smanjenja poljoprivredne proizvodnje, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te drugim mjerama zaštite poljoprivrednih površina

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

 1. Vijećnička pitanja.

Materijale dostavljamo u prilogu ovog poziva.

KLASA: 021-01/19-01/41

URBROJ: 2163/05-01-19-1

Motovun-Montona, 14. listopada 2019.

PREDSJEDNIK

Elvis Linardon

 

Materijali za 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Motovun – Montona – 1. dio

Materijali za 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Motovun – Montona – 2. dio

 

Skip to content