OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Poziv za 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona

Na temelju članka 76. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 20/09. i 10/13. te „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18.) objavljujem

P O Z I V

za  13.  sjednicu  Općinskog  vijeća  Općine  Motovun-Montona

za

PETAK,  27.  PROSINCA  2019.  godine

s  početkom  u  18,00  sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Motovun-Montona, Trg Andree Antica 1.

Za rad na sjednici predlažem

DNEVNI RED:

 1. Razmatranje i usvajanje skraćenog zapisnika s 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona održane 21. listopada 2019. godine.
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Motovun-Montona za 2019. godinu s pripadajućim aktima:
  1. Odluku o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2019. godinu,
  2. Odluku o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu,
  3. Odluku o izmjenama Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji za 2019. godinu,
  4. Odluku o izmjenama Socijalnog programa za 2019. godinu,
  5. Odluku o izmjenama Programa komunalnih potreba za 2019. godinu,
  6. Odluku o izmjenama Programa javnih potreba u području prostornog uređenja za 2019. godinu,
  7. Odluku o izmjenama Programa civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2019. godini,
  8. Odluku o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 2019. godinu.

(Izvjestitelji: Tomislav Pahović i Denia Flego)

 3. Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Općine Motovun-Montona za 2020. godinu s pripadajućim aktima:

 1. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Motovun-Montona za 2020. godinu,
 2. Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja za 2020. godinu,
 3. Program javnih potreba u školstvu za 2020. godinu,
 4. Program javnih potreba u sportu i rekreaciji za 2020. godinu,
 5. Program javnih potreba u kulturi i turizmu za 2020. godinu,
 6. Socijalni i zdravstveni program za 2020. godinu,
 7. Program komunalnih potreba za 2020. godinu,
 8. Program javnih potreba u području prostornog uređenja za 2020. godinu,
 9. Program civilnog društva i ostalih društvenih potreba u 2020. godini,
 10. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Motovun-Montona u 2020. godini,
 11. Odluka o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 2020. godinu

(Izvjestitelji: Tomislav Pahović i Denia Flego)

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Motovun-Montona s Odlukom o prijedlozima na nacrt Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Motovun-Montona.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o grbu i zastavi Općine Motovun-Montona.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun-Montona.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju plaće i drugih prava općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o korištenju javnih površina.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

 1. Vijećnička pitanja.

KLASA: 021-01/19-01/53

URBROJ: 2163/05-01-19-1

Motovun-Montona, 20. prosinca 2019.

PREDSJEDNIK

Elvis Linardon

Skip to content