OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 76. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 9/21 – pročišćeni tekst) objavljujem


P O Z I V
za 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona za
SRIJEDU, 13. OŽUJKA 2023. godine
s početkom u sati.
Sjednica će se održati u vijećnici Općine Motovun-Montona, Trg Andree Antica 1.
Za rad na sjednici predlažem


DNEVNI RED:
1.
Razmatranje i usvajanje skraćenog zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona održane 14. prosinca 2023. godine.
2.
Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o donošenju Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Motovun-Montona u 2023. godini.
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)
3.
Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Motovun-Montona za 2024. godinu.
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)
4.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Motovun-Montona.
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)
5.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama.
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)
6.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o jednokratnoj novčanoj potpori za novorođeno dijete.
(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)
7.
Vijećnička pitanja.

PREDSJEDNIK
Elvis Linardon

Skip to content