OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Poziv za  19.  sjednicu  Općinskog  vijeća  Općine Motovun-Montona za 21. svibnja 2024.

Na temelju članka 76. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 9/21 – pročišćeni tekst) objavljujem

P O Z I V
za 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona za
UTORAK, 21. SVIBNJA 2024. godine
s početkom u 20,00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Motovun-Montona, Trg Andree Antica 1.
Za rad na sjednici predlažem

DNEVNI RED:

 1. Razmatranje i usvajanje skraćenog zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona održane 13. ožujka 2024. godine.
 2. Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Motovun-Montona za 2023. godinu te pripadajućih akata:
  a) Odluke o raspodjeli rezultata za 2023. godinu,
  b) Godišnje izvršenje Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2023. godinu,
  c) Godišnje izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.
  (Izvjestitelji: Tomislav Pahović i Denia Flego)
 3. Razmatranje i usvajanje izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2023. godine.
  (Izvjestitelj: Tomislav Pahović)
 4. Razmatranje prijedloga i donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Motovun-Montona za 2024. godinu te pripadajućim aktima:
  a) I. izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun-Montona za 2024. godinu,
  b) I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2024. godinu,
  c) I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju za 2024. godinu,
  d) I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji za 2024. godinu,
  e) I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2024. godinu,
  f) I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2024. godinu,
  g) I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu,
  h) I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.
  (Izvjestitelji: Tomislav Pahović i Denia Flego)
 5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Motovun-Montona.
  (Izvjestitelj: Nenad Šćulac)
 6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Motovuna.
  (Izvjestitelj: Nenad Šćulac)
 7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pristupanju Sporazumu lokalnih čelnika za klimu i energiju (eng. Covenant of Mayors – Europe)
  (Izvjestitelj: Nenad Šćulac)
 8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka Općine Motovun-Montona (eng. Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP).
  (Izvjestitelj: Nenad Šćulac)
 9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta „Rekonstrukcija dijela prometnice Motovuna: NM10 – dionica Rotonda – Kanal“ unutar Intervencije 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2027. godine.
  (Izvjestitelj: Nenad Šćulac)
 10. Vijećnička pitanja.

KLASA: 024-03/24-01/2
URBROJ: 2163-28-01-24-1
Motovun-Montona, 6. ožujka 2024.

PREDSJEDNIK
Elvis Linardon

Skip to content