OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Poziv za 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona za četvrtak, 11. ožujka 2021. godine

Na temelju članka 76. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona (“Službene novine Grada Pazina”, broj 20/09. i 10/13. te “Službeni glasnik Općine Motovun”, broj 1/18.) objavljujem

P O Z I V

za 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona za ČETVRTAK, 11. OŽUJKA 2021. godine s početkom u 19,00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Motovun-Montona, Trg Andree Antica 1.

Za rad na sjednici predlažem

DNEVNI RED:

1.            Razmatranje i usvajanje skraćenog zapisnika s 19. sjednice Općinskog

vijeća Općine Motovun-Montona održane 23. prosinca 2020. godine.

2.            Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju

Informacije o sigurnosti na području Općine Motovun-Montona u 2020. godini.

(Izvjestiteljica: Eliza Štoković, načelnica PP Pazin)

3.            Razmatranje prijedloga i donošenje Statutarne odluke o izmjenama i

dopunama Statuta Općine Motovun-Montona.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

4.            Razmatranje prijedloga i donošenje Poslovničke odluke o izmjenama i

dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

5.            Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za

provedbu ulaganja u projekt “Opremanje Društvenog doma u Kaldiru” u naselju

Kaldir na k.č. 164 k.o. Kaldir.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

6.            Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o

grobljima.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

7.            Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o

uređenju prometa.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

8.            Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne

suglasnosti društvu Motovun Park d.o.o. Motovun na Opće uvjete isporuke

komunalne usluge parkiranja.

(Ivona Vascotto Rabar, direktorica Motovun Park d.o.o. Motovun)

9.            Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za

kratkoročno zaduženje društva Motovun Park d.o.o. Motovun.

(Izvjestiteljica: Ivona Vascotto Rabar, direktorica Motovun Park d.o.o.

Motovun)

10.          Razmatranje prijedloga i donošenje Izvješća o stanju sustava civilne

zaštite za 2020. godinu.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

11.          Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava

civilne zaštite na području Općine Motovun za 2021. godinu.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

12.          Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o smanjenju zakupnine

poslovnih prostora u vlasništvu Općine Motovun-Montona u razdoblju prosinac

2020. – prosinac 2021. godine.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

13.          Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o smanjenju zakupnine

javnih površina u vlasništvu Općine Motovun-Montona u razdoblju prosinac

2020. – prosinac 2021. godine.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

14.          Razmatranje prijedloga i donošenje Izvješća o utrošku sredstava

ostvarenih od šumskog doprinosa u 2020. godini.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

15.          Razmatranje prijedloga i donošenje Programa utroška sredstava

šumskog doprinosa u 2021. godini.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

16.          Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na

provedbu postupka prodaje suvlasničkog udjela građevinskog zemljišta u

vlasništvu Općine Motovun-Montona na k.č. 2714/3 k.o. Poreč.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

17.          Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne

suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Pazin.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

18.          Vijećnička pitanja.

KLASA: 021-05/21-01/1

URBROJ: 2163/05-01-21-1

Motovun-Montona, 3. ožujka 2021.

PREDSJEDNIK

   Elvis Linardon

Skip to content