OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Poziv za 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona

Na temelju članka 76. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 20/09. i 10/13.) objavljujem

P O Z I V

za  4.  sjednicu  Općinskog  vijeća  Općine  Motovun-Montona

za

ČETVRTAK,  15.  VELJAČE  2018.  godine

s  početkom  u  18,00  sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Motovun-Montona, Trg Andree Antica 1.

Za rad na sjednici predlažem

DNEVNI RED:

 1. Razmatranje i usvajanje skraćenog zapisnika s 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona održane 13. prosinca 2017. godine.
 1. Razmatranje i usvajanje Zaključka o prihvaćanju Informacije o sigurnosti na području Općine Motovun u 2017. godini.

(Izvjestitelj: Valter Opašić, načelnik PP Pazin)

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje:
 1. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.
 2. Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada.
 3. Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

(Izvjestitelj: Dragan Šipraka, direktor Usluge d.o.o. Pazin)

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Motovun-Montona.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Divjaki.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Motovun za 2017. godine.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Motovun za 2018. godinu.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Motovun park d.o.o. Motovun.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru osobe kojoj se ugovorom povjerava obavljanje komunalnih poslova zimskog održavanja javnih površina i nerazvrstanih cesta.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Motovun.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage:
 1. Odluke o visini koeficijenta i stalnog dodatka za obračun plaće („Službene novine Grada Pazina“, broj 3/03.).
 2. Odluke o utvrđivanju plaća odnosno primanja dužnosnika Općine Motovun („Službene novine Grada Pazina“, broj 13/93. i 14/94.).
 3. Odluke o osnivanju klubova vijećnika („Službene novine Grada Pazina“, broj 5/93.).
 4. Odluke o zonama za utvrđivanje komunalne naknade („Službene novine Grada Pazina“, broj 14/95.).
 5. Odluke o zdravstvenoj zaštiti zdravstveno neosiguranih osoba („Službene novine Grada Pazina“, broj 5/93.).
 6. Odluke o visini posebne pristojbe za priređivanje igara na sreću bingo, tombola ili klađenja na športskim natjecanjima i iznosu naknade za plombiranje brojača na automatima za igre na sreću i zabavne igre („Službene novine Grada Pazina“, broj 8/94.).

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

 1. Vijećnička pitanja.

KLASA: 021-05/18-01/3

URBROJ: 2163/05-02-18-1

Motovun, 8. veljače 2018.

PREDSJEDNIK

Elvis Linardon

 

MATERIJALI ZA SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA – 15.02.2018. – 1. dio

MATERIJALI ZA SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA – 15.02.2018. – 2. dio

 

Skip to content