OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Poziv za 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona

Na temelju članka 76. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 20/09., 10/13. i 1/18.) objavljujem

P O Z I V

za 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona

za

PONEDJELJAK, 14. SVIBNJA 2018. godine

s početkom u 20,00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Motovun-Montona, Trg Andree Antica 1.

Za rad na sjednici predlažem

DNEVNI RED:

  1. Razmatranje i usvajanje skraćenog zapisnika s 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona održane 15. veljače 2018. godine.
  1. Razmatranje i usvajanje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća društva Motovun Park za 2017. godinu.

(Izvjestiteljica: Ivona Vascotto Rabar)

  1. Razmatranje i usvajanje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Turističke zajednice Općine Motovun za 2017. godinu.

(Izvjestiteljica: Iva Jeletić Prodan)

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Motovun za 2017. godinu.

(Izvjestiteljica: Sandra Poropat)

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine.

(Izvjestitelj: Tomislav Pahović)

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o formiranju katastarske čestice dječjeg odmarališta u naselju Špadići u Poreču i određivanju suvlasničkih udjela na novoformiranoj katastarskoj čestici.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje o Odluke izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Motovun.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Motovun park d.o.o. Motovun.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

  1. Vijećnička pitanja.

KLASA: 021-05/18-01/

URBROJ: 2163/05-02-18-1

Motovun, 7. svibnja 2018.

PREDSJEDNIK

Elvis Linardon

 

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća – 1. dio

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća- 2. dio

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća – 3. dio

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća – 4. dio

Skip to content