OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Poziv za 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona

Na temelju članka 76. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 20/09. i 10/13. te „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18.) objavljujem

P O Z I V

za 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona

za

ČETVRTAK, 7. LIPNJA 2018. godine

s početkom u 20,00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Motovun-Montona, Trg Andree Antica 1.

Za rad na sjednici predlažem

DNEVNI RED:

  1. Razmatranje i usvajanje skraćenog zapisnika s 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona održane 14. svibnja 2018. godine.
  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Motovun.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima, uvjetima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o otpisu dospjelih potraživanja za komunalnu naknadu zbog nastupa apsolutne zastare.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Motovun za 2018. godinu.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

  1. Vijećnička pitanja.

Materijal za 1. i 4. točku dnevnog reda prilog je ovom pozivu.

Materijal za 2. točku dnevnog reda nalazi se na:

http://www.motovun.hr/index.php/novosti/1124-program-raspolaganja-poljoprivrednim-zemljistem-u-vlasnistvu-republike-hrvatske

Materijal za 3. točku dnevnog reda nalazi se na:

http://www.motovun.hr/index.php/novosti/1122-javna-rasprava-o-nacrtu-odluke-o-kriterijima-mjerilima-uvjetima-i-postupku-za-odgodu-placanja-obrocnu-otplatu-duga-te-prodaju-otpis-ili-djelomican-otpis-potrazivanja

Materijal za 5. točku dnevnog reda nalazi se na:

http://www.motovun.hr/index.php/novosti/1125-poziv-za-predlaganje-kandidata-za-javna-priznanja-opcine-motovun-2

KLASA: 021-05/18-01/30

URBROJ: 2163/05-02-18-1

Motovun, 30. svibnja 2018.

PREDSJEDNIK

Elvis Linardon

 

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća Općine Motovun

Skip to content