OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Poziv za 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona

Na temelju članka 76. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 20/09. i 10/13. te „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18.) objavljujem

P O Z I V

za  9.  sjednicu  Općinskog  vijeća  Općine  Motovun-Montona

za

PETAK,  1.  OŽUJKA  2019.  godine

s  početkom  u  18,00  sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Motovun-Montona, Trg Andree Antica 1.

Za rad na sjednici predlažem

DNEVNI RED:

1.            Razmatranje i usvajanje skraćenog zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona održane 6. rujna 2018. godine.

2.            Razmatranje i usvajanje skraćenog zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona održane 3. prosinca 2018. godine.

3.            Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Motovun.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

4.            Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Odluke o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Motovuna.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

5.            Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Motovuna.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

6.            Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

7.            Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Tima civilne zaštite opće namjene Općine Motovun.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

8.            Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

9.            Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Informacije o sigurnosti na području Općine Motovun-Montona u 2018. godini.

(Izvjestiteljica: Eliza Štoković, PP Pazin)

10.          Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite za 2018. godine.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

11.          Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite za 2019. godinu.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

12.          Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnoj naknadi.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

13.          Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

14.          Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnom doprinosu.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

15.          Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

16.          Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

17.          Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnom redu.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

18.          Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o uređenju i održavanju naselja.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

19.          Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o korištenju javnih površina.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

20.          Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o javnim zelenim površinama.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

21.          Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o grobljima.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

22.          Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

23.          Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje naziva javnih površina.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

24.          Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun-Montona.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

25.          Vijećnička pitanja.

 

KLASA: 021-05/19-01/1

URBROJ: 2163/05-01-19-1

Motovun, 22. veljače 2019.

PREDSJEDNIK

Elvis Linardon

Skip to content