OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Poziv za iskaz interesa – DIVJAKI

Poziv za iskaz interesa

 

Poštovani,

svjesni problema sa kojim se brojne obitelji susreću prilikom kupnje stana, zemljišta za gradnju obiteljske kuće ili same izgradnje obiteljske kuće, Općina Motovun namjerava pokrenuti izradu Urbanističkog plana uređenja (UPU) naselja Divijaki.

Općina Motovun je izradila Studiju mogućeg rješenja uređenja budućeg naselja Divjaki na temelju kojeg se namjerava donijeti i konačan Urbanistički plan uređenja naselja Divjaki.

Cilj i svrha pokretanja izrade  UPU-a naselja Divjaki je pružiti mogućnost gradnje obiteljskih kuća po određenim, povoljnim uvjetima i kriterijima u svrhu zadržavanja mladih na području Općine Motovun, te privlačenju novih obitelji na područje naše Općine.

Stoga, kako bi krenuli u realizaciju izrade UPU-a naselja Divjaki molimo sve zainteresirane obitelji da iskažu svoj interes za gradnju obiteljske kuće u budućem novom naselju Divjaki najkasnije do 15.05.2017. godine

Svoj interes možete iskazati:

1. osobno u Općini Motovun svakog radnog dana od 7.00 – 15.00 sati

2. poštom na adresu: Općina Motovun, Trg Andrea Antico 1, 52424 Motovun

3. e-mailom na adresu opcina-motovun@pu.t-com.hr

4. na broj telefona 0912681608 (Tomislav Pahović) na kojeg ćete moći dobiti sve dodatne    informacije vezane uz planove realizacije novog naselja Divjaki

Srdačan pozdrav,

OPĆINSKI NAČELNIK

Tomislav Pahović

 

divjaki

Skip to content