OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Prijevozne navike u Istri – provedba ankete

U sklopu ICARUS projekta sufinanciranog EU sredstvima programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska, provodi se analiza potreba i nedostataka mobilnosti na područjima uključenih partnera. U tu svrhu kao početni korak je izrađena anketa koju mogu ispuniti svi zainteresirani kako bi se dobio što bolji uvid u navike putnika.

ICARUS projekt (Intermodal Connections in Adriatic-Ionian Region to Upgrowth Seamles solutions for passenger) započeo je s provedbom 1. siječnja ove godine, a predviđeno trajanje je dvije i pol godine te za to vrijeme IDA ima 180.000,00 € na raspolaganju za provedbu aktivnosti i doprinos ciljevima.

Dosad je uspostavljena komunikacija s HŽ putničkim prijevozom koji je i jedan od partnera te se planira prenamjena vagona  za prijevoz bicikli, a kako su u tijeku i aktivnosti potrebne za prenamjenu nekadašnje željezničke pruge Rovinj – Kanfanar u biciklističku stazu, IDA će osim doprinosa realizaciji projekta raditi i na promociji intermodalnosti odnosno kombiniranju više oblika prijevoza s fokusom na korištenje „zelenih“ načina prijevoza i IT rješenja kojima se korištenje istih olakšava.

Nakon ispunjavanja ankete, više o projektu možete pročitati ovdje.

Preuzeto sa stranice: https://ida.hr/hr/

Skip to content