OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

PROGRAM UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE MOTOVUN 2014.- 2020.

Pozivamo sve pravne i fizičke osobe s područja Općine Motovun da dostave svoje prijedloge i primjedbe do 28. studenog 2014. u radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela (7-15 h), putem pošte na adresu: Općina Motovun, Trg Andrea Antico 1, 52 424 Motovun ili e- mailom: opcina-motovun@pu.t-com.hr 

Izvor: Tea Hrvatin
26.01.2015
Skip to content