OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Projekti i programi

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE MOTOVUN ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2020. GODINE – nacrt  

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Motovun kliknite za pregled  [322K]

Skip to content