OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

PRORAČUN

PRORAČUN OPĆINE MOTOVUN

I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture 2022. (.docx)

I. izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture 2022. (.docx)

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi 2022. (.docx)

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji 2022. (.docx)

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju 2022. (.docx)

I. izmjene i dopune Program javnih potreba u predškolskom odgoju 2022.   (.docx)

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun-Montona za 2022. godinu – (.pdf)

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun-Montona za 2022. godinu – (.docx)

Bilješke uz Polugodišnje izvršenje – (.pdf)

Polugodišnje izvršenje Proračuna Općine Motovun – Montona za 2022. godinu – (.pdf)

Bilješke uz Polugodišnje izvršenje – (.docx)

Polugodišnje izvršenje Proračuna Općine Motovun – Montona za 2022. godinu – (.docx)

Vodič kroz proračun Općine Motovun – Montona za 2022. godinu

Godišnje izvršenje Proračuna Općine Motovun – Montona za 2021. godinu

Bilješke uz Godišnje izvršenje

Godišnji izvještaj o ostvarenju Plana razvojnih programa za 2021.

Proračun Općine Motovun-Montona za 2022. godinu – (.pdf)

Proračun Općine Motovun-Montona za 2022. godinu – (.docx)

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Motovun – Montona za 2022. godinu

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun-Montona za 2021. godinu (.pdf)

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun-Montona za 2021. godinu (.docx)

Odluka o I. izmjeni Proračuna Općine Motovun – Montona za 2021. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Motovun za 2022. godinu

Polugodišnje izvršenje Proračuna Općine Motovun – Montona za 2021. godinu

Bilješke uz Polugodišnje izvršenje

Polugodišnji izvještaj o ostvarenju Plana razvojnih programa za 2021. godinu

Godišnje izvršenje Proračuna Općine Motovun – Montona za 2020. godinu

Bilješke uz Godišnje izvršenje

Godišnji izvještaj o ostvarenju Plana razvojnih programa za 2020.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Motovun – Montona za 2021. godinu

Proračun Općine Motovun za 2021. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Motovun za 2021. godinu

Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun – Montona za 2020. godinu

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun – Montona za 2020. godinu

Polugodišnje izvršenje Proačuna Općine Motovun – Montona za 2020. godinu

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun – Montona za 2020. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Motovun – Montona za 2020. godinu

Proračun Općine Motovun – Montona za 2020. godinu 

Godišnje izvršenje Proračuna Općine Motovun – Montona za 2019. godinu

I.izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun – Montona za 2019. godinu

Polugodišnje izvršenje proračuna za 2019. godinu

Proračun Općine Motovun za 2019. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Motovun za 2019. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Motovun-Montona za 2018. godinu

Polugodišnje izvršenje proračuna za 2018. godinu

Proračun Općine Motovun za 2018. godinu

Godišnje izvršenje proračuna za 2017. godinu

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Motovun za 2016. godinu 

Proračun Općine Motovun za 2017. godinu. 

Prijedlog Proračuna Općine Motovun za 2017. godinu

 PRORAČUN U MALOM 2017

Proračun Općine Motovun za 2016. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2016. godinu

Prve (I.) Izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2016. godinu

 Druge (II.) izmjene i dopune Proračuna Općine Motovun za 2016. godinu 


Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Motovun za 2016. godinu 

 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Motovun za 2016.godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Motovun za 2015.godinu 

Skip to content