OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Švedska – Grad Partille

Prilikom posjeta Češkom Gradu Chrudimu, Motovunska delegacija povezala se sa delegacijom grada Partille iz Švedske, koja je iskazala spremnost na pomoć i suradnju prilikom ostvarenja projekata kao što je na primjer izgradnja golf igrališta s kojim imaju puno više iskustva i prakse. Postignut je i dogovor sa predstavnicima grada Partille oko moguće suradnje na nekim projektima, te su ih isti pozvali da posjete njihov gradić koji se nalazi u Općini sa 33.000,00 stanovnika, te krajolikom bogatim faunom i florom kao i Motovun (hrastove šume, rijeka, divljač), a u kojem se uz kulturno i industrijski razvijena područja nalaze i zaštićena područja netaknute prirode.

Skip to content