OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

U nastavku donosimo obavijest u svezi provođenja Izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalne manjine u Istarskoj županiji i gradu Pazinu

OBAVIJEST O IZBORIMA

ZA ČLANOVE VIJEĆA
I  PREDSTAVNIKE  NACIONALNIH  MANJINA
U  ISTARSKOJ  ŽUPANIJI  I  GRADU  PAZINU

U nedjelju, 31.  svibnja 2015. godine od 7,00 do 19,00 sati, na biračkom mjestu u Spomen domu, Šetalište Pazinske gimnazije 1, Pazin, provodit će se izbori:

1. za članove vijeća nacionalnih manjina u Istarskoj županiji za albansku, bošnjačku, crnogorsku, makedonsku, romsku, slovensku, srpsku i talijansku nacionalnu manjinu,
    2. za predstavnike češke, mađarske, njemačke, ruske i slovačke nacionalne manjine u Istarskoj županiji,
3. za predstavnika talijanske nacionalne manjine u Gradu Pazinu.
                             
                                                            
Pazin, 21. svibnja 2015.                                          

 

Predsjednik povjerenstva
Denis Hek, v.r.

Skip to content