OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Udruga Kaldir

Promicanje važnosti uključivanja građana i njihovog doprinosa u procesima donošenja odluka od strateškog značaja za gospodarski i društveni razvoj lokalne zajednice.

Područje djelovanja, sukladno općem cilju, je društveni i gospodarski razvoj naselja Kaldir koje administrativno pripada Općini Motovun.

Ciljevi udruge Kaldir su sačuvati i dodatno valorizirati materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu Kaldirštine te ojačati mikro i malo poduzetništvo kroz poljoprivrednu proizvodnju i agroturizam.

Udruga Kaldir organizira tradicionalnu manifestaciju „Kolejani”, od svibnja do rujna svakih 15 dana organizira „Kaldirski plac od fruti”, u lipnju organizira pučku feštu „Ivanja”, a krajem rujna organizira tradicionalnu manifestaciju „Feštu od fruti”. Osim navedenih manifestacija udruga Kaldir organizira tematske javne tribine, okruglestolove, te savjetovanjem građana i malih poduzetnika u unaprijeđenju njihovih gospodarskih djelatnosti vezanih uz poljoprivredu.

Predsjednik Udruge Kaldir: Robi Bertoša – 0915453519

Skip to content