OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Udruga mladih Motovun

Udruga mladih Motovuna  je neprofitna, nevladina i nestranačka udruga mladih koji u njoj ostvaruju svoje zajedničke, osobne te javne potrebe i interese kroz okupljanja mladih u kvalitetnim  programima  urbanog predznaka.

Naziv:  UDRUGA MLADIH MOTOVUN 
Sjedište: Trg Andrea Antico 1
Telefon/fax: (+385 52) 681-642
Osnovana: 2006. godine
Predsjednica: Lucia Benčić

AKTIVNOSTI I POSLOVI

Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti:

 • organizacija i sudjelovanje u organizaciji  kulturnih, sportskih, edukativnih humanitarnih i drugih radionica, skupova, natjecanja, izložbi, koncerata, smotri i druženja- organizacija i provođenje dobrovoljnih radnih akcija i akcija s ciljem poboljšanja životnih uvjeta i društvenog života mladih
 • informiranje mladih o društveno važnim temama putem web stranice, e-maila, letaka, plakata i sličnog
 • uspostavljanje kontakata sa sličnim organizacijama mladih širom Hrvatske i svijeta, te organizacija i sudjelovanje u organizaciji zajedničkih druženja obavljanje drugih poslova koji doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih ovim Statutom.Uz djelatnosti iz stavka 1. i 2. ovog članka, Udruga može obavljati djelatnosti kojom se stječe prihod, sukladno posebnim propisima.

TKO MOŽE POSTATI ČLANOM UDRUGE, I KAKVO ČLANSTVO POSTOJI?

Članstvo u Udruzi može biti redovito, bazno, počasno i prijateljsko.

 1. Redovitim članom Udruge može postati svaka punoljetna, poslovno sposobna osoba, koja je zainteresirana za rad u Udruzi i koja prihvaća odredbe ovog Statuta.
 2. Bazni članovi udruge su osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću koja je zainteresirana za rad u Udruzi i koja prihvaća odredbe ovog Statuta, ali bez prava odlučivanja u tijelima Udruge.
 3. Počasnim članom mogu postati osobe koje su svojim djelovanjem posebno doprinijeli razvoju Udruge. Počasni članovi nemaju prava odlučivanja u tijelima Udruge.
 4. Prijateljem Udruge može postati svaka punoljetna osoba koja podržava rad Udruge, ali bez prava odlučivanja u tijelima udruge.

Redoviti i bazni članovi, te prijatelji Udruge plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Upravni odbor.

IMOVINU UDRUGE ODNOSNO NOVČANA SREDSTVA UDRUGA STIČE:

 • članarinom,
 • dobrovoljnim prilozima i darovima,
 • obavljanjem njezinih dopuštenih gospodarskih djelatnosti,
 • sredstvima iz proračuna i fondova,
 • ostalih novčanih sredstava stečenih sukladno sa zakonom.
Skip to content