OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Udruge i klubovi

LU “Fazan” 2007.godine

Naziv:  LOVAČKA UDRDRUGA „FAZAN“ MOTOVUN 
Sjedište: Stepenište 1 
Telefon/fax: (+385 91)500 3689, (+385 52)681-764

Osnovana: 1995. godine 
Predsjednik: Armin Kotiga
Broj članova: 102

Površina lovišta: cca. 5 900 hektara na području općina Motovun i Karojba  

AKTIVNOSTI I POSLOVI 

Uzgoj, zaštita i lov životinja

 • lov na divljač
 • čišćenje prosjeka, šumskih i poljskih puteva
 • lov štetočina (lisica, kuna bjelica…)
 • zasijavanje poljoprivrednih kultura za divljač
 • čišćenje okoliša (primjer je 196 starih automobila izvučeno iz okoliša u 15 dana)
 • održavanje pojilišta

Tko može postati članom Udruge, i kako?

Članstvo u Udruzi može ostvariti svaka osoba sa stalnim prebivalištem na području Općine Motovun i Općine Karojba tako da podnese zahtjev izvršnom odboru LU „Fazan“.  

Imovinu Udruge odnosno novčana sredstva Udruga stiče:

 • članarinom,
 • vlastitom djelatnošću (lovni turizam)
 • redstvima iz proračuna (Općina Motovun, Istarska županija).
 

Zanimljivosti

U Lovačku udrugu “Fazan” učlanjen je “najstariji lovac”, odnosno lovac koji ima dokument da je položio lovački ispit čak prije 1952 godine. On je Zvonko Kramar sa područja općine Karojba.

Naziv: Talijanska unija zajednica Talijana “Andrea Antico” Motovun

Unione Italiana Comunita degli Italiani “Andrea Antico” Montona

Adresa: Trg Andrea Antico 3 52424 Motovun

MB: 0784648

Tel/fax: +385915856051

Predsjednik: Enrico Pissach

Naziv: BOĆARSKI KLUB KALDIR 
Sjedište: Brtošići 65, Kaldir 
Telefon: (+385 52)689-015 
Osnovana: 2007. godine

Predsjednik: Bertoša Aldo 
Broj članova: 14

AKTIVNOSTI I POSLOVI 

 • promicanje i razvoj boćarskog sporta
 • sudjelovanje u ligaškim boćarskim natjecanjima Istarskog boćarskog saveza
 • organiziranje rada s podmlatkom kroz djelovanje boćarske  škole
 • suradnja sa drugim boćarskim klubovima i sportskim udrugama i organizacijama

Tko može postati članom Udruge? 

Svi zainteresirani boćari su dobrodošli.

Imovinu Udruge odnosno novčana sredstva Udruga stiče:

 • članarinom
 • sredstvima iz proračuna i fondova,
 • ostalim novčanim sredstvima stečenim sukladno sa zakonom

LAG


logo 5 360x203LAG “Središnja Istra”

Lokalna akcijska grupa „Središnja Istra“

154. brigade Hrvatske vojske 5

52000 Pazin

E-mail: ured@lag-sredisnjaistra.hr

Mob. +385 91 624 6242

OIB: 59363109641

 
 

Promicanje važnosti uključivanja građana i njihovog doprinosa u procesima donošenja odluka od strateškog značaja za gospodarski i društveni razvoj lokalne zajednice.

Područje djelovanja, sukladno općem cilju, je društveni i gospodarski razvoj naselja Kaldir koje administrativno pripada Općini Motovun.

Ciljevi udruge Kaldir su sačuvati i dodatno valorizirati materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu Kaldirštine te ojačati mikro i malo poduzetništvo kroz poljoprivrednu proizvodnju i agroturizam.

Udruga Kaldir organizira tradicionalnu manifestaciju „Kolejani”, od svibnja do rujna svakih 15 dana organizira „Kaldirski plac od fruti”, u lipnju organizira pučku feštu „Ivanja”, a krajem rujna organizira tradicionalnu manifestaciju „Feštu od fruti”. Osim navedenih manifestacija udruga Kaldir organizira tematske javne tribine, okruglestolove, te savjetovanjem građana i malih poduzetnika u unaprijeđenju njihovih gospodarskih djelatnosti vezanih uz poljoprivredu.

Predsjednik Udruge Kaldir: Robi Bertoša – 0915453519

OPĆI PODACI
Naziv: “Udruga Drvo i Sova” Motovun
Sjedište: Borgo 48, Motovun
Mobitel: 092 123 0880
Osnovano: 2012. godine
Predsjednica: Marinella Pokrajac

AKTIVNOSTI I POSLOVI

 • Okupljanje članova na raznovrsnim programima, projektima i edukacijama. Organizacija i provođenje predavanja, radionica, seminara, eko kampova, izložbi, promocija i sl. Sudjelovanje na domaćim i međunarodnim seminarima, radionicama, predavanjima i sl. Osposobljavanje za unaprijeđenje kvalitete života, radnog i životnog okoliša te organizacija i izvedba programa s kojima se to postiže. Izdavačka, informativna i promotivna djelatnost.
 • Osposobljavanje za unaprijeđenje kvalitete života za Djecu i odrasle , radnog i životnog okoliša te organizacija i izvedba programa s kojima se to postiže. Organizacija i provođenje radionica, seminara, eko kampova, izložbi, promocija. Suradna sa institucijama, udrugama i privatnim sektorom * na programima i projektima unaprijeđivanja življenja i ekološke svijesti.

Web: www.fotovun.hr

 

Klapa Motovun osnovana je 2003. godine.

Niz godina klapu je uspješno vodila Aida Vidan, a od 2009. pod umjetničkim je vodstvom prof. Marka Ritoše.

Iako sastavljena od glazbenih amatera, zahvaljujući entuzijazmu članova klape i stručnom vodstvu, klapa tijekom godina postaje respektabilnim dijelom hrvatske klapske scene.

U svom repertoaru klapa njeguje klasičnu dalmatinsku klapsku pjesmu, obrade popularnih pjesama te pjesme u duhu istarske ljestvice.

U početku svog djelovanja klapa nastupa na smotrama i festivalima u Istri i Primorju, a postupno počinje nastupati na najeminentnijim klapskim festivalima i susretima diljem Hrvatske, rado sudjeluje i na humanitarnim koncertima, te započinje sa samostalnim cjelovečernjim koncertima u Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji, Engleskoj i Americi.

 

Kontakt osoba Udruge Klapa Motovun: Marko Ritoša – 0915270184

Udruga umirovljenika – Podružnica Motovun kroz čitavu godinu sudjeluje u brojnim aktivnostima, manifestacijama i događanjima koje se organiziraju u Općini Motovun.

Aktivno surađuju sa svim udrugama na području Općine Motovun.

Udruga redovito organizira razna predavanja za svoje članove, te izlete kroz godinu.

Udruga redovito organizira mjerenje tlaka i kontrolu šećera u krvi za svoje članove.

 

Predsjednik Podružnice umirovljenika Motovun: Željko Šćulac – 098/9411591

Na slavnom putu 154. br HV, koja je dala nemjerljiv doprinos u ostvarenju sedam stoljetnog sna o Hrvatskoj neovisnosti i teritorijalnoj cjelovitosti sudjelovalo je oko 5800 pripadnika s područja Pazinštine, Bujštine, Poreštine, i Labinštine. Na tom putu, posebno važan obol dali su Motovunci. Iako Istra i Motovun nisu značajnije izloženi djelovanju neprijateljskih snaga, snažan zov Domovine bio je neodoljiv, pa su brojni naši sumještani napustili toplinu svog doma, svoje obitelji i dotadašnji život i odazivali se u velikom postotku na mobilizacijske pozive i izložili se pogibelji na Ličkoj bojišnici. Nerijetko je odlazilo i po nekoliko muškaraca iz iste obitelji.

S područja sadašnje općine Motovun u Domovinskom ratu sudjelovalo je 86 branitelja, a trenutno ih u općini Motovun još živi 72. Razliku predstavljaju nekolicina prerano preminulih naših sumještana, te nekolicina odseljenih. Ove brojke ne govore previše, ali ako se kaže da je gotovo 40% punoljetnog, do 55 godina starosti, muškog dijela populacije naše općine sudjelovalo u ratu, onda to predstavlja rijedak slučaj ovako velikog udjela neke lokalne zajednice koja nije bila u neposrednom zahvatu bojišnice na cijelom prostoru Hrvatske.

Motovunci su dali doprinos od prvih dana ustrojavanja brigade i obnašali visoke dužnosti kao važan dio Zapovjedništva brigade, pa i u zapovijedanju Pazinskom bojnom, a zato su i dobitnici nagrada do razine Ministra obrane Republike Hrvatske, kao i najviših državnih odlikovanja.

Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata – Pazinštine osnovana je 6. prosinca 2001. godine u Spomen domu Pazin, kao samostalna županijska udruga s osnovnim ciljem okupljanje pripadnika 154. brigade HV-a. Udruga djeluje na području Grada Pazina i općina Motovun, Karojba, Tinjan, Gračišće, Lupoglav, Cerovlje i Sveti Petar u Šumi. Kao izraz potrebe približavanja braniteljskoj populaciji, 2015. godine na području općine Motovun formira se Klub branitelja Motovun koji djeluje pri Udruzi Hrvatskih branitelja Domovinskog rata Pazinštine. Zadaci i cilj Udruge a tako i kluba Motovun je : njegovanje i vjerodostojno tumačenje vrednota Domovinskog rata, čuvanje stečevina Domovinskog rata, pružanje pomoći braniteljima i članovima njihovih obitelji u rješavanju temeljnih egzistencijalnih problema u suradnji s Ministarstvom branitelja, gradskim i općinskim vlastima.

U svim aktivnostima Udruge, Klub Motovun aktivno sudjeluje, a to su posjet prvoj crti bojišnice u Lici i posjet mjestu pogibije suboraca kao i posjet grobu preminulom branitelju na groblju Pazin, sportski susreti između udruga koje gaje tradicije 154. brigade, vojnom mimohodu Istarske županije u Puli i drugim aktivnostima. Pojedini članovi kluba aktivno su sudjelovali u izradi monografije „154.brigada HV u Domovinskom ratu“ i stalnog postava Izložbe, te pripremi i realizaciji svečane akademije povodom 25 godišnjice osnivanja 154. brigade HV u Spomen domu Pazin na kojoj se okupilo oko 500 branitelja. Klub Motovun organizirao je i predavanje na temu: Reguliranje statusa branitelja i njihova prava koja proizlaze iz Zakona o braniteljima. Povodom dana Općine Motovun klub postavlja izložbu slika i eksponata u prostoriji hotela Kaštela Motovun na temu „Motovunci u Domovinskom ratu“.

Predsjednik Kluba branitelja Motovun: Denis Beletić – 0998026210

Klub Motovun Off Road registriran je u veljači 2017. godine iako on sa svojim aktivnostima aktivno djeluje još od 1994. godine.

Tradicionalna manifestacija, „Utrka Motovun OFF ROAD“ se organizira svake godine povodom Praznika rada i to sa 30. travnja na 1. svibnja. Prva takva utrka održala se još daleke 1994. godine, a pokretači utrke na amaterskoj razini bili građani Općine Motovun motivirani isključivo željom za druženjem povodom Praznika rada. Kako je manifestacija iz godine u godinu rasla tako se ukazala potreba za osnivanjem Kluba, te je u veljači 2017. godine osnovan Klub MOTOVUN OFF ROAD, čiji su osnivači kao i članovi uglavnom mladi ljudi sa područje Općine Motovun ali i susjednih Općina i gradova. Grupa mladih entuzijasta potaknuti tradicijom i iskustvom starijih sugrađana, preuzeli su i nastavili organizaciju tradicionalne manifestacije i njenog programa koji svake godine postaje sve bogatiji i sadržajniji.

Klubo Motovun Off Road organizator je i utrke „Teran Offroad” koji se odvija svake godine krajem listopada.

Aktivnosti Kluba MOTOVUN OFF ROAD protežu se kroz cijelu godinu, pa tako uz najvažniju aktivnost, a to je organiziranje manifestacije Kluba, „Utrke Motovun OFF ROAD“, ostvaruju se i čitav niz aktivnosti kao što su ekološke akcije čišćenja okoliša, akicje čišćenje staza za utrku i čišćenje vatrogasnih puteva. Sudionici takvih brojnih akcija su mahom mladi građani i članovi Kluba, te je Klub kao takav bitan segment u promicanja ekoloških, rekreacijskih i sportskih vrijednosti, a čijim se aktivnostima obogaćuje i oplemenjuje društveni život u Općini Motovun.

Upoznavanja javnosti o djelovanju Kluba te specifičnosti sporta kojim se isti bavi, Klub pridonosi razvoju društvenog interesa za sport i rekreaciju, te obogaćuje sportsku ponudu na području Općine Motovun.

Svojim aktivnostima Klub ima snažnu ulogu u promicanju zajedništva, druženja, vrednovanju i unaprijeđenju volonterskog rada za dobrobit čitave zajednice.

Predsjednik Kluba Motovun Off Road: Marko Koraca – 0916817293

Udruga tartufara Istra osnovana je 2014. godine s ciljem zaštite staništa i povećanja plodnosti tartufa. Osnovni cilj udruge je trajna zaštita staništa tartufa kao u Motovunskoj šumi i drugim staništima Istarske županije.

U samim začecima udruge članovi su se osvrtali uglavnom na lokalne probleme no s promjenama koje su se događale na nacionalnoj razini, doseg udruge se značajno proširio, pa trenutno udruga aktivno komunicira sa tartufarima s područja čitave Hrvatske.

Predsjednik Udruge tartufara Istra: Darko Muzica – 091 528 3034

Web: www.uti.hr

Skip to content