OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM

 

 

Strategija

 

 

 

 

STRATEGIJA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA  IMOVINOM U  VLASNIŠTVU OPĆINE MOTOVUN 2016-2020

 

 

AKTI OPĆINE MOTOVUN

 

Skip to content