OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Uputa za predaju godišnjih financijskih izvještaja Državnom uredu za reviziju

Uputa za predaju godišnjih financijskih izvještaja Državnom uredu za reviziju

Proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici predaju nadležnom područnom uredu Državnog ureda za reviziju financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015., u rokovima i na način propisan odredbama Pravilnika o financijskim izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine 3/15 i 93/15).

Za predaju financijskih izvještaja koriste se obrasci objavljeni na mrežnoj stranici Ministarstva financija, http://www.mfin.hr/hr/financijsko-izvjestavanje-1-2

Također, na mrežnoj stranici Ministarstva financija objavljena je Okružnica o predaji financijskih izvještaja za 2015., http://www.mfin.hr/hr/financijsko-izvjestavanje-1-2

Financijski izvještaji  se predaju u elektroničkom obliku, a uz elektronički oblik Referentne stranice  predaje se i njen ispis ovjeren potpisom odgovorne osobe i pečatom. 

 

Uputa za predaju godišnjih financijskih izvještaja Državnom uredu za reviziju

 

http://www.revizija.hr/

Skip to content