OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Zaključak o upućivanju Komunikacijske strategije i Plana provedbe iz Plana i programa razvoja Općine Motovun za razdoblje 2022-2027 godine na javni uvid

Na temelju članka 48. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13 i „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18 i 1/21), općinski načelnik je dana 4. veljače 2022. godine donio

ZAKLJUČAK

o upućivanju Komunikacijske strategije i Plana provedbe iz Plana i programa razvoja Općine Motovun za razdoblje 2022-2027 godine na javni uvid

 1.Utvrđuje se nacrt Komunikacijske strategije i Plana provedbe iz Plana i programa razvoja Općine Motovun za razdoblje 2022-2027 godine, u nastavku: nacrt Strategije.

 2. Nacrt Strategije upućuje se na javni uvid u trajanju od 30 dana, od 4. veljače do 6. ožujka 2022. godine.

3. Tijekom trajanja javnog uvida, nacrt Strategije je izložen u sjedištu općinske uprave u Motovunu, Trg Andree Antica 1 te na mrežnoj stranici Općine Motovun-Montona.

4. Obavijest o održavanju javne rasprave o nacrtu Strategije objavljuje se na oglasnim pločama i na mrežnoj stranici Općine Motovun-Montona. Obavijest sadrži mjesto, datum početka i trajanje javnog uvida u Strategiju, poziv zainteresiranim osobama za sudjelovanje u javnoj raspravi te rok u kojem se dostavljaju pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na nacrt Strategije.

5. Mišljenja, prijedloge i primjedbe o nacrtu Strategije fizičke i pravne osobe mogu do 6. ožujka 2022. godine dostavljati Jedinstvenom upravnom odjelu, a razmatrat će se isključivo one koje se odnose na nacrt Strategije. Mišljenja, prijedloge i primjedbe koje će dostaviti sudionici u javnoj raspravi, obradit će nositelj izrade Strategije i o tome pripremiti izvješće.

6. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 361-01/20-01/7

URBROJ: 2163/28-02-22-2

Motovun-Montona, 4. veljače 2022.

OPĆINSKI NAČELNIK

 

NACRT KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE I PLANA PROVEDBE

Skip to content