OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Poziv na 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Motovun – Montona – 23. lipnja 2021.

Na temelju članka 76. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 20/09. i 10/13. te „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18. i 1/21.) objavljujem

P O Z I V

za 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona

za

SRIJEDU, 23. LIPNJA 2021. godine

s početkom u 20,00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Motovun-Montona, Trg Andree Antica 1.

Za rad na sjednici predlažem

DNEVNI RED:

1. Razmatranje i usvajanje skraćenog zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona održane 11. lipnja 2021. godine.

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Motovun-Montona.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Divjaki.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Divjaki.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju naknade za rad i naknade troškova članovima općinskog vijeća i članovima radnih tijela.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

6. Razmatranje prijedloga i donošenje o davanju prethodne suglasnosti društvu Motovun Park d.o.o. Motovun na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o izmjenama Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

8. Vijećnička pitanja.

Skip to content